Softvér pre odborníkov v oblasti ochrany práce.
Šetríme Váš čas a zvyšujeme kvalitu Vašej práce.
Softvér pre odborníkov v oblasti ochrany práce.
Šetríme Váš čas a zvyšujeme kvalitu Vašej práce.

Čo je eboz

Základom systému sú pravidelne aktualizované oblasti BOZP, OPP, CO, PZS, OŽP a KOO, o ktoré sa stará tím odborníkov s dlhoročnou praxou.

V každej oblasti sa nachádza :
  • Legislatíva
  • Dokumentácia
  • Školenia
Samostatné moduly:
  • Posudzovanie rizík
  • Evidencia VTZ/PZ
  • Evidencia výkonov
  • Disk novinka

Oblasti

BOZP
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OPP
OCHRANA PRED POŽIARMI
CO
CIVILNÁ OCHRANA
PZS
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
OŽP
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KOO
KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENISKU

Moduly

Rizika
POSUDZOVANIE RIZÍK
TZ
EVIDENCIA VTZ/PZ
Vykony
EVIDENCIA VÝKONOV
Disk
DISK novinka

Registrácia

Registracia

Získajte prístup na 30 dní zdarma

Registrácia je rýchla a jednoduchá a získate 30 dní na vyskúšanie aplikácie zdarma.

Rýchlosť sa vypláca

Pokiaľ uskutočníte objednávku do 24 hodín od registrácie ušetríte až 20% z ceny naviac.

O nás

Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné a praktické skúsenosti boli získané praxou pred týmto obdobím a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce.
viac o BOZPO, s.r.o.
Konferencia INCOBOZ
O nás
Kontakt

Mgr. Chovanec Milan

Obchodný zástupca


mobil: +421 948 066 300
email: milan.chovanec@boz.sk

Ing. Pösová Radka

Referent eboz


mobil: +421 907 914 063
email: radka.posova@boz.sk

BOZPO, s.r.o.

Sídlo spoločnosti


tel: +421 46 542 45 13
email: boz@boz.sk